Radio Krov - O'buka // tehničke i metodološke smernice funkcionisanja našeg radija

Dragi naši Radio-Krovljani,

Pozivamo vas da se u aprilu okupimo tri puta i da, uz dobro druženje i zabavu, prođemo obuke koje se tiču tehničkih i metodoloških smernica za funcionisanje našeg radija.

Na obukama ćemo naučiti sve, kako da pripremimo i realizujemo radio emisiju, podkast, reportažu, ali i razne umetničke i zvučne forme. Naravno, kao i u slučaju Društvenog centra Krov, u središtu interesovanja su nam umetnost, antropologija, etnomuzikologija, i druge društvene nauke, mada nismo isključivi ni prema relevenatnim temama iz prirodnih nauka, poput klimatologije, ekologije, astronomije, medicine i srodnih oblasti.

<Obuke će se održati u tri termina>

1] 13. april u 19 časova, kada ćemo govoriti o radio platformi, o načinima povezivanja i komunikacije sa tehničkom i radio redakcijom, kao i načinima arhiviranja i dostupnosti emisija. Pokazaćemo na koji način možete voditi vaše radio emisije sa svih lokacija pokrivenih internet konekcijom, iz Krova, od kuće, sa ulica, iz šuma i gora, sa vode, na vodi, i u vodi. Takodje ćemo vas uputiti i u otvorene online platforme, na kojima možete okačiti vaše emisije i zvučne radove, kako bi bili večito dostupni. I razgovaraćemo o platformi za donatorsku kontribuciju vaših radio emisija, kako bi one postale samoodržive za vas kao autore.

2] 18. april u 19 časova, kada ćemo govoriti o metodama i planiranju radio emisija sa ciljem da putem ponuđenih alata i veština osnažimo autore da razvijaju angažovane radio emisije i podkaste u oblastima antropologije, etnomuzikologije, društvenih nauka, muzike i umetnosti i društvenosti.

3] 25. april u 19 časova, kada ćemo zajedno pokušati da artikulišemo potencijale radio zajednice, osvrćući se i na primere dobre prakse kroz istoriju radija zajednice.

Radio obuke će pokriti širi spektar tema, od metodologije, planiranja pre produkcije i izvođenja programa do postprodukcionog uređivanja. Pored toga, naglasiće važnost poštovanja kulturološke osetljivosti, manevrisanja unutar složenih tema i isticanja prednosti interdisciplinarne saradnje.

Naše sesije će pokrivati istraživačke strategije, pisanje scenarija, napredne tehnike intervjua, strukturiranje naracije i isticanje najuspešnijih praksi u realizaciji. Učesnici će naučiti da efikasno komuniciraju složene ideje u jednosatnom formatu, podstičući obogaćujuće iskustvo slušanja za onlajn publiku.

Ove obuke koristiće voditeljima radio emisija, podkasterima i kreatorima sadržaja koji žele da uđu u svet antropologije, etnomuzikologije, društvenih nauka, ali i umetnosti, sa ciljem da im pruži dragocene uvide i praktične savete o tome kako da stvore ubedljiv sadržaj koji će odgovarati njihovoj ciljnoj publici. Štaviše, verujemo da bi obuke mogle da podstaknu istraživanje novih perspektiva, stvaranju i održavanju kontakta i angažovanog doprinosa oblastima kojima se bave.

Ukratko, ove obuke imaju za cilj da ohrabre kreatore da razvijaju angažovane radio emisije i podkaste u oblastima antropologije, etnomuzikologije, društvenih nauka, muzike i umetnosti. trudeći se da pokrije sve aspekte kreativnog procesa, od konceptualizacije do finalizovanja sadržaja, pritom podstičući saradnju, poštovanje i duboko razumevanje tema koje se istražuju.

#radioKrov #decentrala #opensourceorchestra #dckrov #communityradio #kadsambiomladjanlovacja #radiotalas #dzonijelsnimas #nisamkliknuorec #visualanthropologycenter #snagaaktivizma #schoolofvisualanthropology #radioallalong #azuracast #opencollective #inthemeantime #popravljenekvake