Life od Ivanna (2021) - pobednicki festival petog Vizantrop festivala

(scroll for english)

Уколико сте пропустили да погледате овај филм на петом фестивалу ангажованог филма Византроп, прилика је да га погледате у Крову!

Пројекција филма аутора Рената Бороја Серана “Иванин живот” приказаћемо у 20:30 часова у четвртак (18.јануара) у Биоскопу Каменко Катић Друштвеног центра Кров.

„Иванин живот“ је несвакидашње филмско путовање које се бави животом тридесетдвогодишње Иване и њене породице. Филм користи директан и понекад брутално искрен приступ, изграђујући занимљив и разигран наратив који урања публику у аутентично и жустро посматрачко путовање. Кроз објектив камере постављене за посматрање, филм вешто снима директне и убедљиве кадрове, позивајући гледаоце у интиму портретисаних живота. Оно што следи је јединствена и лична прича сваког гледаоца, преузимајући улоге гледаоца, посматрача и воајера, чинећи филм неоспорним успехом у свом једноставном позиву за посматрање.

Прича се дешава на полуострву Јамал, уточишту за последње остатке традиционалног номадског узгоја ирваса у огромним арктичким тундрима, где сточари ирваса Ненети и Кханти живе у дубокој повезаности са око пола милиона домаћих ирваса, отелотворујући начин живота који пркоси сменама епоха.

У новоствореном “временском простору” посматрамо Иванине невоље, изнова слушамо њене тешке приче од раних трудноћа до губитка детета и борбе са насилним мужем алкохоличарем, али све те муке као да пролазе поред Иване, која делује изнад свега попут посматрајуће фигуре, из које буја незаустављив живот.

“Иванин живот” превазилази границе типичног документарног филма, развијајући се у кинематографску одисеју и инспиративно истраживање непрекидног посматрања, у задивљујућу оштру, сирову посматрачку игру, изазивајући гледаоце да истовремено прате своје перцепције и сопствени ангажман у животу.

Улаз слободан


If you missed watching this film at the fifth festival of the engaged film Vizantrop, you have the opportunity to watch it in Community center Roof!

We will show the screening of the film “Ivana’s Life” by author Renato Borojo Serrano at 8:30 p.m. on Thursday (January 18) in the Kamenko Katić Cinema of the Krov

“Ivanna’s Life” unfolds as a captivating cinematic journey that delves into the extraordinary life of thirty-two-year-old Ivanna and her family. The film employs a direct and at times brutally honest approach, weaving an engaging and playful narrative that immerses the audience in an authentic, brisk observation journey. Through the lens of the observational camera, the film skillfully captures straightforward, compelling shots, inviting viewers into the intimacy of the portrayed lives. What follows is a unique and personal story of each viewer, assuming roles of spectator, observer, and voyeur, making the film an undeniable success in its simple invitation to observe.

The story happens in the Yamal Peninsula, a sanctuary for the last vestiges of traditional nomadic reindeer husbandry in the vast arctic tundras, where Nenets and Khanty reindeer herders navigate their deep connection with half a million domestic reindeer, embodying a way of life that transcends the bounds of time.

However, amidst the pristine landscapes of this largely undeveloped region, the looming spectre of progress surfaces in the form of monumental infrastructure projects – a gas pipeline, multiple bridges, and the anticipation of progress. The Yamal project, driven by the promise of exploiting a staggering reserve of 55 trillion cubic meters of natural gas, stands as Russia’s monumental energy endeavour. This progress threatens the age-old practice of nomadic reindeer husbandry, placing the fate and future of this tradition at the crossroads of modernisation and the enduring essence of traditional community life.

In this time-space, we repeatedly observe Ivanna’s hardships, we hear her devastating stories from early pregnancies to the loss of a child and struggles with an alcoholic and violent husband, yet, all these hardships seem to pass by Ivanna, who seems unstoppable, and above all: observing, thriving.

“Ivanna’s Life” transcends the boundaries of typical documentary filmmaking, evolving into a cinematic odyssey and an inspirational exploration of perpetual observation. It transforms into a crude, captivating game of keen observation, challenging viewers to observe their own perceptions and engagement within their own lives.

180124