AR#2 [+ radio prenos]: Протестантске заједнице у Босни и Херцеговини: некада и данас

У среду 17.априла у биоскопу “Каменко Катић” Друштвеног центра Кров угостићемо Марка Галића са предавањем “Протестантске заједнице у Босни и Херцеговини: некад и сад”.

Предавање можете пратити и на радио Крову:
https://radiotalas.dckrov.rs/public/dckrov

Различите протестантске групе на територији Босне и Херцеговине почињу да се јављају током друге половине деветнаестог вијека. У првом дијелу овог предавања ћемо се укратко осврнути на историју дјеловања ових заједница у поменутој држави, те на који начин су се оне формирале,
опстајале и дјеловале. Иако се термин протестантизам релативно често користи у једнини, заједнице које се могу са овим термином идентификовати су заправо прилично различите како по теолошким, тако и по антрополошким карактеристикама које до изражаја долазе у датом културно-географском контексту. Тако у предавању ће укратко бити изложене кључне разлике између различитих протестантских група које су у прошлости дјеловале, или и даље дјелују на
подручју Босне и Херцеговине. Обзиром да одређен број ових групација, као што су рецимо различите еванђеоске и баптистичке заједнице, као и адвентисти и Јеховини свједоци, чланове једним дијелом добијају обраћењем, у другом дијелу предавања акценат ће бити стављен на питање религијске конверзије у босанскохерцеговачком контексту.

Биографија предавача

Марко Галић је рођен 1996. године у Бањалуци, Босна и Херцеговина. Студирао је на одјељењу за социологију Факултета политичких наука Универзитета у Бањалуци. На истом одјељењу
дипломирао је са радом: Нови религијски покрети: опште карактеристике и учења НЛО религија (2019) из уже научне области посебне социологије. По завршетку рада студије наставља на двогодишњем интердисциплинарном мастер програму „Религија у друштву, култури и европским
интеграцијама“ Универзитета у Београду. У склопу мастер студија, као еразмус плус стипендиста, проводи семестар као студент Теолошког факултета Универзитета у Гетингену. По повратку брани мастер рад под називом: Примјена наративног метода у проучавању конверзије на протестантизам: студија случаја Босне и Херцеговине (2022) који је оцјењен са највишим
оцјенама. Докторске студије наставља на одјељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду. Тренутно је радно ангажован као истраживач приправник на Балканолошком институту при Српској академији наука и уметности. Ужа област интересовања
му је антропологија религије, са фокусом на нео-протестантске заједнице (баптистичке, адвентистичке, еванђеоске, пентекосталне, Јеховине свједоке) у Југоисточног Европи и теорије религије.

-
Циклус предавања „Антрополошки радар” представља Кровно урањање у антрополошку теорије и мозаичне етнографске радове. Кроз спој антрополошке анализе, истраживања и живописних прича са етнографског терена, ови догађаји пружају интердисциплинарне увиде у различитим аспектима човечанства, друштвених феномена, људских идентитета и миграција људи, религијских покрета, регистровања људских заједница у спорту, култури и музици.

Кроз овај медиј, публика ће бити вођена на путовање које истражује различите културе, обичаје, веровања и изазове који обликују људско искуство.

Употреба радио преноса АР#2 служи као средство комуникације ван простора ДЦ Кров-а, стога желимо да укључимо и друге истраживаче, студенте и професоре да излажу своје радове или креирају програм у различитим просторијама ДЦ Кров-а.
Уколико желите да подржите наш простор и овај програм у Крову, отворили смо профил и могућност донације на:
https://opencollective.com/…/antropoloski…/contribute

Интеракција са публиком се подразумева по принципу “дар-уздарје”, добродошли сте да учествујете у дискусији након предавања преко ИРЦ чата на радио преносу, и уживо из биоскопа “Каменко Катић” Друштвеног центра Кров.
Уколико имате своје предлоге за предлоге нових програма и/или предавања, слободно нам напишите на: dckrov@gmail.com